Prezentacja

Bioptron we współczesnej medycynie i fizjoterapii – doświadczenia własne lekarza specjalisty.

Urządzenia medyczne do terapii światłem BIOPTRON wciąż wyznaczają drogę lekarzom ogólnym, dermatologom, chirurgom plastycznym, lekarzom medycyny estetycznej, medycyny sportowej i innym specjalistom.

Od czasu, gdy blisko 30 lat temu odkryto rozległe efekty lecznicze, jakie niesie ze sobą stosowanie terapii światłem BIOPTRON, jej zastosowanie jako skutecznej metody leczenia zostało opracowane i udowodnione dla szeregu różnych chorób.

Porozmawiamy z lek. med. Urszulą Hura-Ruitenbach – lekarzem praktykiem, specjalistką z dziedziny medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz rehabilitacji medycznej, medycyny sportowej, dietetyki i odnowy biologicznej, pasjonatką medycyny fizykalnej i balneoklimatologii. Kieruje się maksymą Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić), która sprowokowała wybór specjalizacji i leczenia bez działań ubocznych. Po otwarciu w 1996 r. Hura Medical Center w rodzinnym Olsztynie, zasłynęła jako wybitna specjalistka zwłaszcza z dziedziny światłoterapii. W swojej klinice wyniki zalecanej terapii monitoruje zarówno subiektywnymi kartami oceny terapeutycznej, jak i obiektywnymi metodami diagnostycznymi, co często prezentuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach medycznych. Wielokrotnie zapraszana na medyczne spotkania branżowe, ale i na spotkania ze zwykłymi pacjentami, których wspiera zaleceniami zdrowotnymi w profilaktyce wielu chorób i dolegliwości. Od lat współpracuje z kilkoma Uniwersytetami Medycznymi, w tym w Białymstoku, Olsztynie, Łodzi oraz w Groningen w Holandii. Hura Medical Center jest jedną z najbardziej znanych, lubianych i skutecznych placówek rehabilitacyjnych w Olsztynie i północnej Polsce.

Po zakończonym webinarze zapraszam do rozmów.  

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie Tel: 504 480 626

e-mail: sklep@medlight.pl

Tylko u nas kupisz najtaniej wraz z kompletem: materiałów, książek, tabel naświetlań, opieką posprzedażową, pomocą na SMS lub telefoniczna w użytkowaniu.

Serwis lub reklamację zgłaszasz telefonicznie, reszta zajmujemy się my

Link do oficjalnego sklepu: medlight.pl

WhatsApp chat