• Wydarzenia

  Wpływ na oczy nanomodyfikowanego światła fulerenowego: szybkość i jakość przetwarzania informacji wizualnych u człowieka

  Gulyar S.A, Filimonova N.B, Makarchuk M.Y, Kryvdiuk N.Y. (2019) Celem niniejszego, trzeciego artykułu jest ustalenie, czy światło przechodzące przez soczewkę THE wpływa na sprawność umysłową człowieka. Dotyczy w szczególności szybkości i jakości wykonywania zadań i czynności wzrokowo-ruchowych, podobnie jak w przypadku korzystania z komputera. W celu dokładnego zmierzenia działania okularów THE, ochotnicy byli poddani 3 seriom testów poznawczych: Jak szybko zadanie jest wykonane.W pierwszym teście na ekranie pojawiły się losowo ustawione liczby. Uczestnicy musieli jak najszybciej ustawić losowy zestaw liczb w kolejności postępującej. Zmierzonym parametrem był czas wymagany na wykonanie zadania, aby określić szybkość procesów neuronalnych w ośrodkowym układzie nerwowym. Wyniki pokazały, że podczas wykonywania zadania bez okularów lub w…

 • Produkty Zepter

  Okulary Tesla Hyperlight

  W celu uzyskania optymalnego efektu światła, fotony muszą być symetrycznie rozmieszczone w organizmie w formie biomolekuł, tak, aby już na pierwszy rzut oka można je było szybko i skutecznie rozpoznać. Jesteśmy istotami świetlnymi, jako że nasz organizm jest głównie elektromagnetycznej natury. Powietrze, woda i jedzenie spełniają zaledwie niezbędne warunki do podtrzymania elektromagnetyzmu naszego ciała. Bez powietrza jesteśmy w stanie przeżyć 3-5 minut, bez wody 9-12 dni, a bez jedzenia 40-48 dni, jednak bez elektromagnetyzmu (światła) nie przetrwalibyśmy ani chwili! Gdy dochodzi do zaniku elektromagnetyzmu, komórki wraz ze swoją zsynchronizowaną aktywnością elektromagnetyczną zostają zniszczone i giną – organizm przestaje funkcjonować jako układ biologiczny. Wpływ światła na organizm człowieka jest ogromny. Poprzez nasz mózg „gra światła i ciemności” wpływa…

 • Lampy Bioptron

  Efekty systemowe terapii światłem Bioptron.

  Autor: Ph.D., Sc.D., prof. Kira A. Samoilova, międzynarodowy lider w dziedzinie fotobiologii i fotomedycyny. Kierownik Zakładu fotobiologii. Instytut Cytologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg, Rosja 18 LAT INTENSYWNYCH BADAŃ NAD BIOPTRON Nasze doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych w dziedzinie fotobiologii i fotomedycyny przekracza 50 lat, natomiast okres naszych intensywnych badań nad terapią BIOPTRON sięga aż 18 lat. Nasze wielkie zainteresowanie tą modalnością fototerapeutyczną oparte jest na unikalnych właściwościach światła BIOPTRON, symulującego dominujące składniki ziemskiego promieniowania słonecznego – polichromatyczne promieniowanie widzialne i podczerwone o gęstości mocy, charakterystyczne dla promieniowania występującego podczas letniego dnia w Europie. Te dwie składowe widma promieniowania słonecznego stanowią około 97% całego promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi. Mamy…

 • Lampy Bioptron

  BIOPTRON i LECZENIE tzw. ZAMROŻONEGO BARKU.

  M I E J S K I   I N S T Y T U T   G E R O N T O L O G I I , B E L G R A D , 1 8 . 0 6 . 2 0 1 8 STOSOWANIE TERAPII ŚWIATŁEM BIOPTRON W LECZENIU PACJENTÓW Z ZAMROŻONYM BARKIEM OPIS PRZYPADKU ​Dr Dejana Petrovic Zlepne zapalenie torebki stawu barkowego lub tzw. zamrożony bark jest uważany za chorobę reumatyczną stawów. Jest to bardzo nieprzyjemne i powoduje dysfunkcję ruchową połączoną z bólem. Najczęściej jest to spowodowane wytrącaniem soli wapnia w mięśniach i ścięgnach barku. Objawy kliniczne: Najczęściej objawia się na dwa sposoby: 1. Ból w ramieniu pojawia…

WhatsApp chat