Produkty Zepter

Okulary Tesla Hyperlight

W celu uzyskania optymalnego efektu światła, fotony muszą być symetrycznie rozmieszczone w organizmie w formie biomolekuł, tak, aby już na pierwszy rzut oka można je było szybko i skutecznie rozpoznać.

Jesteśmy istotami świetlnymi, jako że nasz organizm jest głównie elektromagnetycznej natury. Powietrze, woda i jedzenie spełniają zaledwie niezbędne warunki do podtrzymania elektromagnetyzmu naszego ciała. Bez powietrza jesteśmy w stanie przeżyć 3-5 minut, bez wody 9-12 dni, a bez jedzenia 40-48 dni, jednak bez elektromagnetyzmu (światła) nie przetrwalibyśmy ani chwili! Gdy dochodzi do zaniku elektromagnetyzmu, komórki wraz ze swoją zsynchronizowaną aktywnością elektromagnetyczną zostają zniszczone i giną – organizm przestaje funkcjonować jako układ biologiczny.

Wpływ światła na organizm człowieka jest ogromny. Poprzez nasz mózg „gra światła i ciemności” wpływa na wydzielanie hormonów, temperaturę ciała, ciśnienie krwi, czynności ruchowe, cykl snu, metabolizm itp. Jeffrey Hall, Michael Rosbash i Michael Young badali to zjawisko przez niemal 30 lat i w 2017 roku zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla za odkrycie mechanizmów kontrolujących rytm dobowy.

Poprzez nasz mózg światło wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu (wydzielanie hormonów, cykl dobowy, metabolizm, ciśnienie krwi, temperaturę ciała, czynności ruchowe itp.). Aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować, światło powinno mieć odpowiednią energię, zaś fotony muszą być strukturalnie, symetrycznie uporządkowane jako biomolekuły pod kątem pędu, aby na poziomie kwantowym mogło dojść do rozpoznania rezonansu, co z kolei pozwala na powstanie harmonii w całym ciele.

TRANSFORMATOR ŚWIETLNY OPARTY O MECHANIKĘ KWANTOWĄ Z WYKORZYSTANIEM FULERENU C60 . W ciągu ostatnich 20 lat doszło do rozkwitu nanotechnologii dzięki odkryciu fulerenu C60.

Unikalne soczewki nanofotoniczne powstają w wyniku integracji cząsteczek FULERENU C60 z polimerowym materiałem, z którego przy użyciu specjalnej technologii wykonywane są soczewki.

Fulereny, zwane również fulerenami Buckminstera, zostały nazwane na cześć architekta i futurysty Buckminstera Fullera. Fulereny zostały odkryte w 1985 roku, zaś metoda produkcji C60 w roku 1991.
Cząsteczka ma kształt kuli złożonej z 60 atomów węgla. Przypomina kulę złożoną z dwunastu pięciokątów i dwudziestu sześciokątów. Tak idealna struktura ma wyjątkowe właściwości energetyczne. Pięciokąty generują harmoniczne procesy, zaś struktura sześciokątów reprezentuje doskonałość. Leonardo da Vinci twierdził, że tę figurę geometryczną cechują boskie proporcje – jest to tzw. „złota proporcja”. Cząsteczka C60cechuje się lepszą symetrią i jest piękniejsza niż jej „starszy brat”, kryształ diamentu. Jest również o wiele twardsza! W stanie naturalnym C60można odnaleźć w śladowych ilościach (jest go jednak dużo w kosmosie, szczególnie wokół czerwonych gigantów).

obraz-1.png

Cząsteczka C60 tworzy kształt kryształu molekularnego cechującego się symetrią najwyższej klasy. Leonardo da Vinci twierdził, że dzięki wrodzonemu naturalnemu prawu harmonii i piękna, tak zwanej Złotej Proporcji, tę figurę geometryczną cechują boskie proporcje, takie same jak w przypadku światła zharmonizowanego. Wzór energetyczny fotonów takie światła odpowiada strukturom energetycznym naszych tkanek. „Rozpoznanie”, do którego dochodzi pomiędzy światłem zharmonizowanym a tkankami rozmieszczonymi w identyczny sposób, prowadzi do harmonizacji zaburzonych procesów w organizmie.

Hiperharmonizacja

We wrześniu 2018 roku w Chinach otrzymałem nagrodę za hiperharmonizowane światło na X Międzynarodowym Spotkaniu Wynalazców i III Światowym Forum Innowacji. Wynalazek ten został również nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowej Federacji Wynalazców z siedzibą w Szwajcarii, a także doceniony przez wynalazców z Federacji Rosyjskiej.

C60 zintegrowany z fulerenowymi soczewkami okularów THE cechuje się niezwykłą zwinnością, ponieważ obraca się z niesamowitą częstotliwością 18 miliardów razy na sekundę. Jako nanofotoniczny generator światła hiperharmonizującego okulary THE przekształcają światło rozproszone w nową jego formę cechującą się dwudziestościenną symetrią, zgodną z rozmieszczeniem biomolekuł lub bioprocesów (prawo Fibonacciego – φ, Φ).

obraz-2.png

Pierwszy cel generatorów nanofotonicznych stanowi generowanie odpowiedniego układu fotonów (układ pionowy pola elektromagnetycznego każdego fotonu). Drugim celem jest generowanie energii fotonu na podstawie całkowitego momentu pędu przy oddziaływaniu światła z materią: kiedy fotony światła wchodzą w kontakt z fulerenami C60, zyskują nowe rozmieszczenia oraz redystrybucję energii. Przechodząc przez soczewki okularów THE, fotony światła rozproszonego (światło słoneczne, światło neonowe i LED, światło z telewizora, telefonu komórkowego i ekranów komputerów) zmieniają swój wzór energetyczny (z wysokoenergetycznego promieniowania UV i niebieskiego światła przechodzą do niższych poziomów energii – światło zielone, żółte i czerwone – od kuli do kształtu toroidalnego). W ten sposób powstaje światło nowej jakości – światło hiperharmonizowane (HHL). Zmiana z kształtu kulistego na toroidalny opiera się na zasadzie cyfry trzy Nikoli Tesli. To właśnie dlatego okulary nanofotoniczne dostały swoją nazwę na cześć tego genialnego naukowca (który powiedział: „Kto zrozumie wspaniałość cyfry trzy, ten posiądzie klucz do wszechświata”).

Fotony światła zharmonizowanego mają określony szyk, podczas gdy pole elektromagnetyczne fotonu nie jest spolaryzowane ani w poziomie, ani w pionie, ale precyzyjnie uporządkowane pod określonym kątem (kąt Fibonacciego 222,5°). Precyzyjna struktura układu fotonów definiowana jest w oparciu o „połowiczną kwantyzację” (1/2 hv) podstawowego stanu energetycznego fotonów, ich całkowitego momentu orbitalnego oraz strukturalnego rozkładu Fibonacciego. Połowiczna kwantyzacja energii fotonu jest dzięki temu realizowana w odniesieniu do pionowej i poziomej polaryzacji.
Energia fotonów układa się w formę zakrzywionych płaszczyzn (spirali) zgodnie z prawem Fibonacciego (Leonardo Fibonacci, genialny włoski naukowiec z XII wieku, który odkrył specjalną klasę liczb – matematica naturalis – zgodnie z którymi działa Natura. Liczby te zostały ochrzczone ciągiem Fibonacciego na cześć ich „wynalazcy”. Ludzki organizm działa w oparciu o tę proporcję. Biomolekuły, biostruktury oraz niektóre procesy zorganizowane są zgodnie z ciągiem Fibonacciego. Generowana przez okulary THE energia fotonów światła HHL uporządkowana jest zgodnie z prawem Fibonacciego).

Światło słoneczne harmonizuje się w czasie, ale nie w przestrzeni. Kiedy wchodzi ono w kontakt z opatentowanymi innowacyjnymi soczewkami nanofotonicznymi, dochodzi do jego harmonizacji zarówno w przestrzeni, jak i czasie zgodnie z ciągiem Fibonacciego. Powstaje w ten sposób światło zharmonizowane.

TRANSFORMACJA I OPTYMALIZACJA ŚWIATŁA

Światło kwantowe Quantum Hyperlight pojawia się, gdy światło dowolnego typu przechodzi przez soczewki Quantum Hyperlight Optics®. Światło kwantowe „Quantum Hyperlight” jest wytwarzane, gdy światło dowolnego typu przechodzi przez soczewki Quantum Hyperlight Optics®. Doskonale uporządkowane światło wywiera pozytywny wpływ zarówno na wzrok, jak i na funkcjonowanie mózgu, przyczyniając się tym samym do ogólnej poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego oraz optymalizując funkcje organizmu.

obraz-3.png
Lewe górne kołoŚwiatło rozproszone
Prawe górne kołoŚwiatło zharmonizowane
Lewe dolne koło Światło spolaryzowane liniowo
Prawe dolne kołoŚwiatło hiperspolaryzowane
Środkowe koło Obracający się nanofotoniczny dwudziestościan ~1010 -1

obrazz-4.png

Słońce ma dwie twarze: jest naszym najlepszym przyjacielem, jednak często może być także niebezpiecznym wrogiem. Energia słoneczna znacznie przewyższa nasze zapotrzebowanie na światło. Noszenie okularów przeciwsłonecznych jest niezbędne, aby chronić oczy przed szkodliwym oddziaływaniem słońca (promieniowanie UV i wysokoenergetyczne światło niebieskie).

Niebieska część spektrum światła dominuje w źródłach sztucznego oświetlenia. Niestety obecnie jesteśmy coraz bardziej narażeni na szkodliwe oddziaływanie światła niebieskiego; atakuje nas ono z ekranów komputera, telefonu komórkowego i telewizora, podczas gdy światła neonowe emitują nie tylko wysokoenergetyczne światło niebieskie, ale również promieniowanie UV… Nasze oczy nie są wyposażone w naturalną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV i wysokoenergetycznym światłem niebieskim. Światło niebieskie prowadzi do powstawania zmian zwyrodnieniowych w wyniku jego wysokiego stopnia rozproszenia. Powoduje to ciągłe zmęczenie oczu (w celu utrzymania skupienia). Ciągłe napięcie mięśni oka wywołujące bóle głowy, nerwowość, zaczerwienienie i suchość oczu zwane jest astenopią.

W dzisiejszych czasach ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV, wysokoenergetycznym światłem niebieskim, światłem neonowym, LCD i LED (telefony komórkowe, telewizory, ekrany komputerów stacjonarnych i laptopów…) jest niezbędna do przetrwania człowieka.
Badania medyczne jednoznacznie wskazują, że okulary THE nie tylko chronią oczy, ale wywierają też korzystny wpływ na procesy mózgowe i funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

Soczewki okularów nanofotonicznych blokują trzy rodzaje szkodliwego promieniowania: wysokoenergetyczne światło niebieskie, promieniowanie ultrafioletowe (UV) i podczerwień (IR). Wszystkie te rodzaje promieniowania atakują i niszczą tkanki oka. Okulary nanofotoniczne THE zapewniają całkowitą ochronę przed niepożądanym promieniowaniem UV i przekształcają szkodliwe światło niebieskie w światło o długości fali optymalnej dla oczu i nieszkodliwej (światło zielone, pomarańczowe, żółte, czerwone).

Okulary Tesla Hyperlight Eyewear

  • Blokują promieniowania UV;
  • Blokują część widma wysokoenergetycznego światła niebieskiego poprzez przekształcenie wysokoenergetycznego światła niebieskiego w światło cechujące się optymalną energią i zakresem długości fal odpowiednim dla oczu (światło zielone i pomarańczowe);
  • Przekształcają promieniowanie UV i wysokoenergetyczne światło niebieskie w światło zielone, żółte, pomarańczowe i czerwone (widmo światła widzialnego, nieszkodliwe dla oczu);
  • Przekształcają światło niebieskie LED w światło dogodniejsze dla oczu (efekt relaksacyjny);
  • Przekształcają światło UV w wysokoenergetyczne światło niebieskie optymalnie dostosowane do naturalnej wrażliwości oka.

Światło dzienne

słonce.jpg

Widoczna część widma światła słonecznego zarejestrowana po 13 godzinach bez filtrów (po lewej) i to samo widmo światła zarejestrowane przez okulary nanofotonowe (po prawej). Istotna różnica w redukcji całkowitego widma światła (UV, widzialnego oraz podczerwonego) o 29%, a także widma światła widzialnego (przede wszystkim w przypadku widma światła niebieskiego i zielonego).

Światło neonowe

1.png

Widoczna część widma światła neonowego zarejestrowana bez filtrów i to samo widmo światła zarejestrowane przez szkła nanofotonowe. Znacząca różnica w redukcji całkowitego widma światła o 58%, przede wszystkim promieniowania UV i widma wysokoenergetycznego światła niebieskiego.

Światło laptopa

2.png

Widoczna część widma światła LED zarejestrowana bez filtrów i to samo widmo światła zarejestrowane przez szkła nanofotonowe. Istotna różnica w redukcji całkowitego widma światła, przede wszystkim w przypadku widma światła wysokoenergetycznego, podczas gdy stosunek widma światła niebieskiego i zielonego jest znacznie korzystniejszy dla ludzkiego oka.

Światło telefonu komórkowego / smartfona

3.png

Widoczna część widma światła ekranów LCD laptopa zarejestrowana bez filtrów i to samo widmo światła zarejestrowane przez szkła nanofotonowe. Istotna różnica w redukcji całkowitego widma światła o 56%, przede wszystkim w przypadku widma światła niebieskiego przy względnym wzroście widma światła zielonego.

Światło diody LED

4.png

Widoczna część widma światła ekranów LED telefonu komórkowego zarejestrowana bez filtrów i to samo widmo światła zarejestrowane przez szkła nanofotonowe. Istotna różnica w redukcji całkowitego widma światła o 65% oraz widma światła niebieskiego i zielonego o 60%.

Światło TV

5.png

Widoczna część widma światła ekranów LED telewizora zarejestrowana bez filtrów i to samo widmo światła zarejestrowane przez szkła nanofotonowe. Istotna różnica w redukcji całkowitego widma światła o 28%, przede wszystkim w przypadku widma światła niebieskiego o 80%.

KWANTOWA MEDYCYNA DLA KWANTOWEGO ORGANIZMU

Badania medyczne jednoznacznie wskazują, że okulary THE nie tylko chronią oczy, ale wywierają też korzystny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

Najkrótszą drogę do mózgu stanowią oczy. Hiperharmonizowane światło okularów THE posiada moc rozpoznawania podobnych do siebie biomolekuł, biostruktur i bioprocesów w oku i mózgu. Poprzez wykorzystanie mechanizmów samopodobieństwa i samookreślenia, hiperharmonizowane światło przywraca równowagę i restrukturyzuje nieuporządkowaną harmonię w tkankach i komórkach ciała. Wyniki eksperymentów naukowych potwierdziły, że światło zharmonizowane wywiera korzystny wpływ na fale mózgowe, wyspecjalizowane komórki oka odpowiedzialne za widzenie w nocy oraz klatrynę (białko odpowiedzialne za regulację uwalniania neuroprzekaźników oraz poprawę działania procesów funkcjonalnych w ośrodkowym układzie nerwowym).

Zaburzenia funkcjonowania mózgu objawiają się bólem głowy, zmęczeniem, brakiem koncentracji, depresją, a w poważniejszych przypadkach nawet padaczką, demencją, chorobą Alzheimera itp. Badania naukowe wykazały, że światło HHL zapewnia równowagę pomiędzy poziomami serotoniny („hormonu szczęścia”), melatoniny, dopaminy i kortyzolu. Okulary THE mają korzystny wpływ na działanie mózgu, zmniejszają poziom lęku i łagodzą depresję oraz poprawiają jakość snu

fof.png

Powłoka TESLA Lightwear Fullerene Carbon C60 przekształca szkodliwe protony światła niebieskiego o wysokiej intensywności w światło o niższej energii, takie jak światło zielone      i żółte, co przekłada się na wyższy komfort dla Twoich oczu.

Melatonina to hormon uwalniany przez szyszynkę. Produkowany jest przede wszystkim w nocy. Zaburzenia syntezy melatoniny wpływają na naturalny rytm dobowy człowieka i prowadzą do zaburzeń snu. Zmniejszona produkcja melatoniny stymuluje wzrost komórek rakowych. Okulary THE mają korzystny wpływ na syntezę melatoniny i serotoniny oraz regulują ich wzajemne relacje. Pozwala to na zrównoważenie naszego zegara biologicznego oraz prowadzi do poprawy koncentracji i snu – tym samym ulega poprawie nasz potencjał intelektualny i efektywność pracy.

Badania pilotażowe wykazały, że okulary THE redukują rozpraszanie światła w oku, poprawiając w ten sposób ostrość widzenia; zwiększają czułość kontrastu i intensywność kolorów oraz pomagają w redukcji refleksji. Wszystko to wspiera proces eliminacji zmęczenia i dyskomfortu oczu oraz zapobiega efektowi oślepienia w wyniku nagłego jasnego światła.

Tesla_logo_black-01.png
6.png

Okulary THE optymalizują poziom serotoniny („hormonu szczęścia”), dopaminy („hormonu przyjemności”), melatoniny (hormonu odpowiedzialnego za regulację snu) i kortyzolu („hormonu stresu”), zapewniając im naturalną równowagę kluczową dla zdrowego funkcjonowania psychicznego i fizycznego organizmu.

Okulary Tesla wykazują także działanie przeciwstarzeniowe, przekształcając niebezpieczne promieniowanie UV i widmo światła niebieskiego w światło pożądanego typu, utrzymujące i stymulujące naturalną regenerację/syntezę kolagenu i elastyny. Przyczynia się to do redukcji istniejących zmarszczek wokół oczu oraz zapobiega powstawaniu nowych. Ta wyjątkowa cecha stanowi kolejny powód, by nosić je zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu!

Prof. nanotechnologii Dr Djuro Koruga
Laureat kilku prestiżowych nagród Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców.
Autor książki „Hyperpolarized light” (Światło hiperspolaryzowane, przyp. tłum).

 Dodano: 2019-08-16 10:53:51 by Zepter International | zawiera 0 komentarze

WhatsApp chat