Produkty Zepter

Wpływ światłoterapii na pacjentów cierpiących na ból kolana, ból biodra i sztywność (Flavin, 2019)

Przeprowadzono badanie w celu oceny przeciwbólowego efektu światłoterapii Bioptron na 30 pacjentach w wieku ponad 50 lat, skarżących się na ból kolana (n=15) i ból biodra (n=15) spowodowane chorobą zwyrodnieniową stawów i reumatoidalnym zapaleniem stawów. Średni wiek wynosił 69,3 roku.

Wszyscy pacjenci cierpieli na bóle stawów/chorobę zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów przez co najmniej jeden rok, u niektórych pacjentów problemy utrzymywały się aż sześć lat. Dolegliwości obejmowały symptomy od silnego bólu do sztywności przy wstawaniu i chodzeniu. Ponad połowa pacjentów otrzymywała leki przeciwbólowe, mieli oni jednak problemy ze znoszeniem efektów ubocznych leków, w tym rozstrój żołądka, mdłości i pojawiające się po pewnym czasie problemy z nerkami.

Metoda: Światłoterapia Bioptron była aplikowana 3-4 razy tygodniowo przez okres sześciu tygodni w listopadzie/październiku 2017.

Każda sesja trwała 10 minut. Zależnie od natężenia bólu, przeprowadzano dodatkowy zabieg trwający 10 minut po 20-minutowej przerwie. Pacjenci nie byli poddawani żadnej innej formie leczenia, jednak brali leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, jeżeli odczuli taką potrzebę.

Wyniki: 18 pacjentów było w stanie całkowicie odstawić leki (ośmiu z grupy z chorobą zwyrodnieniową stawów i dziesięciu z grupy z reumatoidalnym zapaleniem stawów) po upływie sześciu tygodni. Kolejna grupa ośmiu pacjentów była w stanie zmniejszyć ilość leków o 50 %. Trzech pacjentów zmniejszyło ilość zażywanych leków o 75% w ciągu sześciu tygodni. W sumie, miał miejsce znaczący spadek w zakresie subiektywnego bólu (p>0.05) podczas sześciu tygodni stosowania Systemu Światłoterapii BIOPTRON. W przypadku pacjentów, których choroba trwała dłużej (ponad pięć lat), terapia była o 15% mniej efektywna, niż w przypadku pacjentów, których choroba trwała trzy lata lub krócej. Tylko u dwóch pacjentów po terapii nie zmniejszył się ból, pacjenci ci musieli zapisać się na operacje wszczepienia protezy biodra (1) i kolana (1), jako że uszkodzenia były już zbyt duże, by można było je wyleczyć.

Podsumowanie:

Ból zmniejszył się znacząco podczas leczenia. 93% pacjentów (28/30) doświadczyło rzeczywistego zmniejszenia się bólu (minimum 50%) podczas trwającej sześć tygodni światłoterapii BIOPTRON. Światłoterapia Bioptron jest bardzo zalecana jako terapia pierwszego rzutu, gdy celem jest usunięcie bólu stawów i pomoc stawom w naturalnej regeneracji bez efektów ubocznych lub komplikacji.


WhatsApp chat